Zespol

Sens

ZespółZespol

 

Joanna kotanska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOANNA KOTAŃSKA

Psychoterapeuta, socjolog, trener

Współpracuje z Instytutem Rozwoju Osobistego SENS jako psychoterapeuta terapii indywidualnej i terapii par.

Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim – kształciła się w następujących specjalizacjach: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów oraz Pomoc terapeutyczna i socjalna. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także szkolenie w Szkole Trenerów Biznesu TROP. Ukończyła pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (Mentalization Based Treatment) – prowadzący Henning Jordet (trener MBT certyfikowany przez Anna Freud Centre w Londynie). Uczestniczyła także w warsztacie Introduction to Somatic Experiencing (metoda opracowana przez Peter'a Levine'a) pod auspicjami Somatic Experiencing Trauma Institute (prowadząca Ursula Funke-Kaiser). Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Certificate of Psychotherapy.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Poradni MONAR w Warszawie – prowadziła terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych. Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeutka zdobywała między innymi w: Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni OPTA i Stowarzyszeniu LAMBDA, oraz w Grupie Synapsis. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje także w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii.

Prowadzi terapię indywidualną krótko i długoterminową osób dorosłych w obszarze: trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, kryzysów życiowych, depresji. Prowadzi też psychoterapię par. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a swoją pracę poddaje superwizji u superwizora rekomendowanego przez PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Mężatka. Ma dwie córki.

 

 

psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

 

 

 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski