Doradztwo zawodowe

Sens

Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe

CV I LIST MOTYWACYJNY

Stworzenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych wbrew pozorom nie jest ani najłatwiejszym, ani najmniej istotnym etapem ubiegania się o pracę. Prawidłowo przygotowane CV i list motywacyjny decydują o zakwalifikowaniu się do dalszego procesu rekrutacji i mają duże znaczenie w jego kolejnych etapach, podczas których następuje weryfikacja danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

W ciągu ostatnich 7 lat ponad 200 osobom przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne. W trakcie konsultacji pokazujemy, w jaki sposób przygotować CV tak, aby zostało zauważone przez potencjalnego pracodawcę. Dbamy o to, aby dokumenty aplikacyjne naszych klientów były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców.

CEL PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

Celem sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, że jego obecne potrzeby idą w parze z naszymi kwalifikacjami, natomiast możliwość zaspokojenia jego przyszłych potrzeb ma odzwierciedlenie w naszym potencjale rozwojowym. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego zanim zaczniemy pisać CV i list motywacyjny musimy się najpierw dobrze przygotować.

ETAPY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

  • Znalezienie oferty pracy zgodnej z naszymi preferencjami, predyspozycjami i możliwościami zawodowymi - prawdopodobieństwo otrzymania pracy nie wzrasta wraz z ilością wysłanych aplikacji na przypadkowe ogłoszenia; odpowiadajmy na oferty adekwatne do naszego profilu zawodowego.
  • Dokładna analiza wybranej oferty - zgromadzenie wszystkich możliwych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy i oczekiwań pracodawcy, które pozwolą nam poznać wymagania, jakie pracodawca stawia kandydatom w obszarze kompetencji twardych i miękkich.
  • Zbudowanie profilu idealnego kandydata na konkretne stanowisko w określonej firmie na podstawie analizy oferty.
  • Przemyślenie, które z naszych kwalifikacji (kompetencji, umiejętności, predyspozycji i cech osobowości) pokrywają się z profilem idealnego kandydata i wymagają podkreślenia w życiorysie i liście motywacyjnym.
  • Napisanie CV i listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretną ofertę - od tego w jaką treść wyposażymy dokumenty aplikacyjne zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Wysłanie dokumentów na podany w ogłoszeniu adres oraz zachowanie ich kopii, które będą potrzebne w przygotowaniu się do wywiadu.

Czas: 1 - 2 h

Koszt -Pierwsza konsultacja  - 150 zł. Każda kolejna godzina  - 100 - 150 zł. MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski