Zespol

Sens

ZespółZespol

                          

 Mariola

Mariola Chmielewska - psychoterapeuta

Pracuję jako psycholog, psychoterapeuta w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej (CBT). Jestem także certyfikowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. 

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoje umiejętności na bieżąco aktualizuję uczestnicząc w konferencjach psychologicznych oraz poznając nowe trendy w psychoterapii w dalszych krokach własnego rozwoju na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Profesjonalne i rozwijające doświadczenia zawodowe zdobyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego w Warszawie oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital w Tworkach).
W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem pacjenta, szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu godności i praw osoby. Pracuję zgodnie z etyką zawodową. Swoją pracę poddaję superwizji.

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski