Zespol

Sens

ZespółZespolPaweł Kurczak

Paweł Kurczak

Psycholog, psychoterapeuta.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W Instytucie Rozwoju Osobistego Sens prowadzę porady i konsultacje psychologiczne oraz  terapię indywidualną. 

Jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym. Dyplom psychologa zdobyłem na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS), a dyplom psychoterapeuty w Laboratorium Psychoedukacji po zakończeniu całościowego szkolenia. Przez wiele lat pracowałem w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, gdzie m.in. kierowałem zespołem psychoterapeutów. W zakresie działalności tej organizacji zdobywałem doświadczenie we współpracujących organizacjach w Niemczech, Francji, Anglii, Szkocji oraz Kalifornii (USA). Zdobyłem tam doświadczenie, które pozwala mi lepiej rozumieć i uwzględniać szczególne potrzeby osób należących do mniejszości.

Współpracowałem z Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie pracowałem z osobami doświadczającymi przemocy, np. mającymi trudność w przerwaniu związków naznaczonych powtarzającą się przemocą. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomagałem osobom, które znalazły się niespodziewanie w sytuacjach przekraczających ich zdolności do samodzielnego poradzenia sobie (np. nagła śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, poważna choroba).

Staż kliniczny odbyłem w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziałach: nerwic, uzależnień i psychoz. Te doświadczenia pozwoliły mi doświadczyć różnych form pracy z osobami, które doświadczają zaburzeń psychicznych w natężeniu większym niż osoby, które nie wymagają leczenia na oddziałach szpitalnych.

 

 

 

 

psychoerapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski