Coaching

Sens

CoachingCoaching

COACHING KARIERY

Co to jest?

Coaching kariery jest procesem doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pod kierunkiem Coacha. Jest skupiony wokół indywidualnych potrzeb i celów Klienta związanych z życiem zawodowym, ale może obejmować też elementy życia osobistego.
Istotą procesu jest partnerska relacja oparta na wzajemnym zaufaniu, które tworzy się pomiędzy Coachem a jego Klientem. Jest to możliwe dzięki życzliwość i szacunkowi, które są podstawą tej relacji. W trakcie indywidualnych spotkań Coach konfrontacje Klienta z rzeczywistością, pokazując mu kiedy jest silny a kiedy rezygnuje czy wycofuje się. Dzięki takiej relacji Klient może lepiej zrozumieć siebie i swoje motywacje, może poznać swoje mocne strony, zidentyfikować obszary do rozwoju oraz skorygować nieskuteczne zachowania.

Coach zachęca i wspiera w podejmowaniu świadomych wyborów. Dzięki przyjrzeniu się sytuacji z różnych perspektyw  pomaga ominąć lub przygotować się na pojawiające się na drodze do celu bariery i ograniczenia. Coaching zakłada, że najlepsze odpowiedzi  na własne pytania ma sam Klient a relacja coachingowa pozwala je odnaleźć.

Coaching to odkrywanie, świadomość i wybór.

Dla kogo?   
Dla osób chcących:

 • zwiększyć swoją satysfakcję w pracy
 • stojących przed wyborem zmiany pracy lub zawodu
 • chcących rozwijać swoje umiejętności
 • chcących lepiej rozwiązywać konflikty
 • chcących podejmować bardziej świadome decyzje
 • chcących poprawić swoją komunikację z innymi
 • szukających balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • poradzić sobie z wypaleniem zawodowym
 • lepiej radzić sobie ze stresem w pracy
 • poznać swoje mocne strony


   
 Co daje?

 • zwiększa świadomość mocnych stron
 • pomaga zidentyfikować obszary do rozwoju
 • doskonali i rozwija umiejętności
 • pomaga znaleźć satysfakcję w pracy i życiu osobistym
 • pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji
 • poprawia relacje w pracy
 • pomaga znaleźć harmonię pomiędzy życiem osobistym i pracą

 Aby zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zarówno miejsce spotkań, jak i terminy sesji ustalane są z każdym indywidualnie.


MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski