Doradztwo zawodowe

Sens

Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

IPD to tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Zawsze kiedy masz pomysł, ale nie wiesz jak go zrealizować, kiedy nie wiesz co blokuje Cię w działaniu - zapraszamy do stworzenia IPD. Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej.

Potrzeba przygotowania swojego planu działania pojawia się szczególnie w sytuacjach, kiedy:

 • zadanie jest nowe,
 • zaniechanie działania będzie miało negatywne konsekwencje,
 • zamierzony cel wymaga wykonania wielu czynności i użycia różnych środków,
 • na realizację celu mamy ograniczony czas i środki,
 • w swoim doświadczeniu mamy wiele zaczętych i niezakończonych działań.

Indywidualny Plan Działania został podzielony na 5 części:

 • Sprecyzowanie i dokładne określenie celu według metodologii SMART,
 • Wiem kim jestem! – znam dokładnie swój osobisty potencjał i potencjał mojego otoczenia,
 • Znam swoje słabe strony i słabe strony mojego otoczenia,
 • Obraz idealnego zawodu i kariery,
 • Omijanie przeszkód,
 • Realizacja celów.

IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie osoby, podjęcie przez nią działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.

 

W ramach Indywidualnego Planu Działania możliwe są następujące formy wsparcia:

Indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym – spotkania, podczas których zostanie przeprowadzony pogłębiony wywiad dotyczący zainteresowań, dotychczasowej ścieżki kariery i predyspozycji osobowościowych do wykonywania określonego zawodu. Efektem spotkań będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika.

Poradnictwo aktywizacyjne – spotkania przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy. Pozwolą one uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Tematycznie spotkania dotyczyć będą: metod skutecznego poszukiwania pracy, zasad komunikacji międzyludzkiej i autoprezentacji, zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, analizy sytuacji na rynku pracy, wymogów pracodawców stawianych przed pracownikami, a także tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Spotkania prowadzone będą przez doradców zawodowych i tererów.

Zajęcia z wizażu i kreowania własnego wizerunku –zajęcia, które pomogą przygotować się pod kątem ubioru i wyglądu zewnętrznego do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się jak odpowiednio dobrać strój i wykonać makijaż, aby wyglądać profesjonalnie i wzbudzać zaufanie przyszłego pracodawcy.

Porady psychologiczne – adresowane będą do uczestników, u których doradca zawodowy, podczas indywidualnych spotkań, zdefiniuje konieczność udzielenia fachowej porady psychologicznej lub do osób, które same zgłoszą taką potrzebę.

Czas:

Osoby po przeprowadzonej wczesniej diagnozie zawodowej - 1 - 3h

Pozostali klienci - 2 - 5h.

Koszt -Pierwsza konsultacja  - 150 zł. Każda kolejna godzina  - 100 - 150 zł.MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski