Doradztwo zawodowe

Sens

Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe

Zapraszamy wszystkich doradców zawodowych na superwizję.

Superwizja może pełnić dwie podstawowe funkcje: wspierającą i edukacyjną.
W obszarze wsparcia oferuje przestrzeń do odkrywania i wyrażania emocji, lepsze odkrywanie i planowanie wykorzystania zasobów osobistych i kompetencji zawodowych, określenie relacji pomiędzy własnymi emocjami a udzielaną poradą.

 W obszarze edukacyjnym superwizja oferuje możliwość refleksji nad treścią i procesem swojej pracy, rozwój umiejętności rozumienia, wymiany informacji i spojrzenia na własna pracę z innej perspektywy, szybsze wprowadzenie wiedzy teoretycznej do praktyki.
Ten model superwizji jest nazywany edukacyjno-rozwojowym. Jego podstawą są teorie Carla Rogersa – humanistyczne podejście do poradnictwa oraz  Johna Kolba – nauka przez doświadczenie, oraz teorie komunikacji i dynamiki grup. Nauka przez doświadczenie zakłada pracę w czterech obszarach: doświadczenie, refleksja, abstrakcja, działanie.

Podczas sesji, na której omawiane są doświadczenia, istotne jest, by klient wypowiadał się z dbałością o szczegóły, ale też z dużym poczuciem bezpieczeństwa i zaufania do superwizora. Superwizor z kolei powinien podążać za jego wypowiedzią i stymulować narrację, zwracając przy tym szczególną uwagę na informacje ukryte „między wierszami” (np. ton wypowiedzi, zmiany zachowania, pomijanie informacji), ale w sposób nie oceniający, nie dewaluujący klienta.

Refleksja jest trzonem superwizji. Obejmuje ona procesy poznawcze i abstrakcji, ponadto umożliwia wgląd w przeszłość, odniesienie jej do teraźniejszości i  przyszłości. Abstrakcja umożliwia klientowi lepsze zrozumienie, dopasowanie do siebie elementów układanki. W tej fazie kładzie się nacisk na werbalizację. Działanie jest fazą, która umożliwia klientowi zaplanowanie i zrealizowanie działań wynikających z superwizji. Zwraca też uwagę na osobiste aspekty, przenoszenie prywatnych przekonań i uwarunkowań doradcy na klienta.

Superwizja oprócz wsparcia osobistego daje możliwość pogłębienia rozwoju zawodowego, podniesienia kwalifikacji zawodowych, służy też jako środek zapobiegający wypaleniu zawodowemu - tak częstemu w zawodach opiekuńczych.

Dzięki superwizji doradca zawodowy:

  • Otrzyma potwierdzenie własnej wartości jako osoby i jako pracownika, oraz otrzyma należne mu wsparcie.
  • Lepiej zrozumie własną pracę i zdobędzie umiejętności niezbędne do dobrego wykonywania jej.
  • Zdobędzie informacje na temat własnej pracy i spojrzy na nią z innej perspektywy.
  • Nauczy się jak przekładać wiedzę teoretyczną na praktykę.
  • Zastanowi się nad treścią i przebiegiem własnej pracy.

Koszt 1 h - 150 zł

Istnieje możliwość grupowych sesji superwizyjnych u klienta.MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski