Inne formy pomocy

Sens

Inne formy pomocyInne formy pomocy

 GRUPA WSPARCIA

Grupę wsparcia tworzą ludzie przeżywający podobne problemy, którzy pragną dowiedzieć się o sobie więcej oraz zdobyć cenne informacje od współtworzących grupę na temat tego w jaki sposób my sami jesteśmy postrzegani przez innych. Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy czują, że nie są sami. Pod czujnym okiem prowadzących grupę, którzy posiadają wymaganą wiedzę i przygotowanie, wspólnymi siłami w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości, uczestnicy dzielą się swoimi problemami, znajdują wsparcie i oczekiwany rozwój. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń, akceptacja uczuć i emocji towarzyszącym spotkaniom sprzyja doświadczaniu siebie.

Dla osób nie odnajdujących się na rynku pracy

Zapraszamy osoby wypalone zawodowo, niezadowolone z wykonywanej pracy, nie potrafiące określić swoich preferencji zawodowych. Brak zadowolenia w zawodowej części życia powoduje duże natężenie stresu, obniżenie samoakceptacji czy wypalenie zawodowe. Dlatego poprzez odnalezienie swojej drogi i uzyskanie wsparcia od osób mających podobne problemy, można skutecznie poprawić jakość swojego życia. Odnaleźć własną drogę zawodową i zrozumieć siebie w relacjach zawodowych.

Dla osób nie radzących sobie ze stresem

Naszemu codziennemu życiu wciąż towarzyszy pośpiech i napięcie. Nie dość, że żyjemy z zegarkiem w ręku, to jeszcze musimy podołać wielu obowiązkom, wcielać się w role dobrego pracownika, idealnego dziecka, współmałżonka. To rodzi napięcia. Taki stres bywa czasem mobilizując. Sprawia, że właściwie wykorzystujemy nasz czas i koncentrujemy się. Ale jeśli dawka stresu jest coraz większa wiele z nas nie umie sobie z tym poradzić. Stajemy się nerwowi, rozdrażnieni, tracimy wiarę w siebie, czujemy jakbyśmy byli w zaklętym kręgu, z którego nie sposób się wydostać. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Jesteśmy coraz bardziej z siebie niezadowoleni. Warto przyjrzeć się uważniej swojemu życiu i docenić rolę pozytywnego stresu, a zmniejszyć skutki tego nadmiernego, który działa niszcząco: wpływa źle zarówno na naszą psychikę jak i zdrowie.

 

Dla osób mających trudne relacje z dziećmi.

Dzisiaj coraz trudniej podołać wychowaniu dzieci. Stresująca praca, walka o utrzymanie rodziny – zarówno w sensie materialnym jak i formalnym – powodują, że coraz trudniej podołać obowiązkom związanym z wychowaniem dzieci. Nakładają się do tego problemy szkolne coraz wcześniejszy wyścig szczurów, który skutkuje częstymi depresjami u dzieci, problemami z odżywianiem, okaleczaniem się, i wieloma innymi.
Jeśli ktoś szuka osób, które mają podobne doświadczenia rodzicielskie, grupa wsparcia jest najlepszych forum do wymiany myśli, do analizy własnych odczuć i do znalezienia pomocy dla siebie.

Grupa Wsparcia to przyglądanie się sobie w kontaktach z innymi ludźmi oraz eksplorowanie nowych bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań. To zespół ludzi samodzielnie i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko, w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące kontaktów z innymi.

Dla kogo?

Dla wszystkich znajdujących się w kryzysie, szukających pomocy i wsparcia. Dla tych, którzy czują potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami i uzyskania informacji na temat tego, jak inni radzą sobie z podobnym problemem. Grupa składa się z 8 – 12 członków.
Ogromna siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością doświadczania, że:

  • nie jesteśmy sami w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia i lęków, a także radości i wzlotów
  • potrafię pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem
  • mogę podzielić się i ujawnić swoje cierpienie lub trudne doświadczenia z historii swojego życia
  • jestem słuchany i zauważany przez innych ludzi, inni uznają moją odmienność i wyjątkowość
  • mogę wysłuchać informacji zwrotnych i odczuć o sobie od innych bez utraty poczucia swojej wartości i godności
  • jestem częścią ważnej dla mnie wspólnoty i czuję się bezpiecznie
  • potrafię przetrwać konflikty i kryzysy oraz nauczyć się konstruktywnie je rozwiązywać, szukając ich sensu i znaczenia w moim życiu
  • potrafię pogodzić się i przetrwać nieuchronność rozstań z bliskimi mi ludźmi.

Co daje grupa?

Uczestnictwo w grupie może stać się wyjątkowym doświadczeniem poznawczym, emocjonalnym i egzystencjalnym, inspirującym i pobudzającym zmiany w zakresie własnego rozwoju oraz podniesienia jakości i satysfakcji z życia. Grupa umożliwia stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym uczestnicy mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące głównego problemu wokół którego stworzona jest grupa oraz trudności w zakresie kontaktów z innymi.

Czas trwania:

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 min. Grupa wsparcia trwa ok. 12 miesięcy. Uczestnicy grupy dostają przed jej rozpoczęciem dokładny harmonogram spotkań.

Uwaga!!! Nabór do grupy wsparcia trwa cały rok.

Jakie są koszty?

Cena jednego spotkania 50 - 120 PLN

Udział w grupie poprzedzony jest obowiązkowymi konsultacjami, w zależności od potrzeb jedno lub dwa spotkania.

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski