Inne formy pomocy

Sens

Inne formy pomocyInne formy pomocy

PORADY PSYCHOLOGICZNE

Co to jest?

Spotkania z psychologiem, kóre mają służyć uzyskaniu konkretnej porady. Celem rozmowy z psychologiem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania w obszarze rodzinnym, społecznym lub zawodowym, znalezienie przyczyn powstania i rozwiązania problemu oraz efektywniejsze wykorzystywanie własnych zasobów. Klient spotyka się z psychologiem w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania porady. Zazwyczaj odbywa się od jednego do kilku spotkań.

Dla kogo?

Dla każdej osoby, która potrzebuje konkretnych odpowiedzi w obszarze bieżących trudności. Porada psychologiczna bywa początkiem większej zmiany i długoterminowej pracy nad sobą i swoim rozwojem.

Jakie są koszty?

160 PLN za jedno spotkanie.

UWAGA!!! Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz klienci Fundacji Gloria Victoribus płacą 80 zł za spotkanie.MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski