Studia podyplomowe

Sens

Studia podyplomoweStudia podyplomowe

DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS
Celem 2 i 3 semestralnych zwykłych i kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na specjalności Doradztwo Zawodowe jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań szkolnego doradcy zawodowego, który udziela porad zawodowych młodzieży, oraz osoby zatrudnionej w jednostkach publicznych (studia 3 - semestralne), oraz jako doradca zawodowy, personalny.
Słuchacze otrzymają rzetelną, usystematyzowaną i całościowo obejmującą problematykę zarządzania zasobami ludzkimi wiedzę, oraz praktyczne umiejętności korzystania z nowoczesnych metod HRM, pozwalające na kompetentne kształtowanie polityki personalnej, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

DLA KOGO
Trzy semestralne studia z Doradztwa Zawodowego skierowane są do:

 • nauczycieli,
 • pracowników dydaktycznych szkół
 • pracowników placówek oświatowych
 • kadry zarządzającej oświatą
 • specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym
 • wszystkich zainteresowanych i pragnących znaleźć min. zatrudnienie w instytucjach państwowych, a także w wielu projektach unijnych oraz ubiegać się o licencje doradczą.

Studia Doradztwa Zawodowego (w zarządzaniu zasobami ludzkimi) skierowane są do specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym oraz zagadnieniami planowania ścieżek kariery w średnich i dużych firmach oraz dla specjalistów HR w firmach konsultingowych.


KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA
Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

 • posiadali umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukacje zawodową,
 • posiadali umiejętność poruszania się na rynku pracy, znajomość technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • mieli znajomość rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • mieli tzw. miękkie umiejętności – sztuka oceny ludzkich charakterów, umiejętność rozmów z ludźmi.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci 2 i 3 semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe są osobami przygotowanymi do realizacji wszelkich zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego , trudnego rynku pracy.
Absolwenci wyposażeni są w kompetencje osobiste i merytoryczne do porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej.
Absolwenci studiów 3 semestralnych przygotowani są do wymagań Ustawy o Zatrudnieniu i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz do wymagań Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Edukacji dla szkolnych doradców zawodowych.
Mogą pracować jako:

 • szkolni doradcy zawodowi
 • doradcy zawodowi i personalni w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • doradcy w studenckich biurach karier,
 • specjaliści w działach kadr i działach personalnych,
 • specjaliści w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy,
 • specjaliści przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich.

Kierownikiem studiów jest Pani Iwona Centka

Osoby zainteresowane 2 - semestralnymi studiami, zapraszamy na stronę: http://www.podyplomowe.wszp.edu.pl/Doradztwo_Zawodowe,21,0,48,5.html

Osoby zainteresowane 3 - semestralnymi zapraszamy: http://www.podyplomowe.wszp.edu.pl/Doradztwo_Zawodowe___K3___3_semestralne,21,0,180,5.html

psycholog Warszawa, psychoterapia Warszawa, coaching Warszawa, grupy interpersonalne, doradztwo zawodowe Warszawa, superwizja, warsztaty interpersonalne, coaching, life-coaching, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne, pomoc psychologiczna, konsultacje psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, diagnoza psychologiczna, psychoterapia par, psychoterapia rodzin, Iwona Centka, Beata Lichocka, psychoterapia indywidualna Warszawa, psychoterapia psychodynamiczna, Instytut Sens, grupy terapeutyczne, Psychoterapia indywidualna krótko i długoterminowa, terapia czaszkowo - krzyżowa, studia podyplomowe doradztwo zawodowe, studia podyplomowe trenerstwo i coaching, Sens psychoterapia, Sens instytut, psychoterapia grupowa, grupa psychoterapeutyczna, grupy psychoterapeutyczne, grupa terapeutyczna, grupy terapeutyczne, grupa wsparcia,


MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski