Studia podyplomowe

Sens

Studia podyplomoweStudia podyplomowe

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

OPIS
Słuchacze otrzymają rzetelną, usystematyzowaną i całościowo obejmującą problematykę zarządzania zasobami ludzkimi wiedzę, oraz praktyczne umiejętności korzystania z nowoczesnych metod HRM, pozwalające na kompetentne kształtowanie polityki personalnej, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

DLA KOGO
Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów i menedżerów HR średnich i dużych firm. a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA
Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

  • rozumieli procesy zarządzania zasobami ludzkimi i powiązanie ich ze strategią działania przedsiębiorstwa,
  • umieli projektować procesy personalne adekwatne do rozwoju i specyfiki przedsiębiorstw, w których będą pracować,
  • umieli projektować i wykorzystywać narzędzia stosowane w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi,
  • umieli rozwiązywać określone problemy związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.


SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci tych studiów podyplomowych zatrudniani są jako doradcy w dziale obsługi klienta, zajmują się rekrutacją w firmach doradztwa personalnego, pracują w działach kadr, a także w firmach zarządzających kapitałem ludzkim. Często prowadzą też własne przedsiębiorstwa, w których czynnik ludzki odgrywa nietuzinkową rolę w drodze do sukcesu.
Absolwenci studiów mogą pracować jako:

  • HR Manager,
  • specjalista ds. personalnych,
  • specjalista ds. kadr,
  • konsultanci firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego,
  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy na stronę:http://www.podyplomowe.wszp.edu.pl/Zarzadzanie_Personelem,21,0,45,5.html

 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski