Studia podyplomowe

Sens

Studia podyplomoweStudia podyplomowe

ROZWÓJ OSOBISTYCH UMIEJĘTNOŚCI

OPIS

Umiejętności (kompetencje) osobiste, wchodzące w skład tzw. miękkich kompetencji należą do najważniejszych kompetencji zawodowych. Doradcy zawodowi mówią, że o ile pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki umiejętnościom osobistym i społecznym- to traci się ją w 70% z braku umiejętności osobistych i społecznych i w 30% z braku kwalifikacji zawodowych.
Z przeprowadzonych wśród pracodawców badań wynika, że miękkie kompetencje (a w tym kompetencje osobiste) są jednymi z najczęściej poszukiwanych kwalifikacjami na rynku pracy.
Inwestowanie w rozwój własnych miękkich kompetencji przyczynia się w najwyższym stopniu do budowania osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i ma kluczowe znaczenie dla powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.
Absolwenci tego kierunku studiów będę mogli rozwijać swoje kompetencje w trakcie dalszych, dwóch studiów z tego obszaru obejmujących rozwój kompetencji społecznych (interdyscyplinarnych) i kompetencji menedżerskich.

DLA KOGO
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób z wykształceniem wyższym. którzy dążą do poprawy jakości i efektywności swojego działania.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA
Uczestnicy po zakończeniu studiów zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozumienia i kierowania procesami wpływającymi na jakość, efektywność i skuteczność swoich działań,
  • efektywnego i zharmonizowanego funkcjonowania w systemie: praca zawodowa – życie prywatne- wypoczynek,
  • higieny życia i zachowywania równowagi w trudnych sytuacjach zawodowych i życiowych,
  • planowania rozwoju i wykorzystywania własnego potencjału zawodowego,
  • lepszego funkcjonowania w społeczeństwie: w przestrzeni pracy zawodowej i życia prywatnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci tych studiów podyplomowych mogą pracować lepiej i efektywniej na swoich dotychczasowych stanowiskach pracy jak i podejmować się pracy na stanowiskach wymagających większych kompetencji osobistych związanych z pracą na stanowiskach:

  • specjalistycznych
  • menedżerskich
  • konsultantów i doradców

Są również lepiej przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w trakcie której zdobyte umiejętności są niezbędnym uzupełnieniem wiedzy menedżerskiej i zawodowej.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy:http://www.podyplomowe.wszp.edu.pl/Rozwoj_umiejetnosci_osobistych,21,0,182,5.html

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski