Studia podyplomowe

Sens

Studia podyplomoweStudia podyplomowe

TRENERSTWO I COACHING

CEL
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z pracą trenera, coacha lub konsultanta. Słuchacze otrzymają rzetelną i usystematyzowaną wiedzę obejmującą wybrane dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, oraz praktyczne umiejętności korzystania z nowoczesnych metod HRM, pozwalające na kompetentne kształtowanie i realizowanie polityki personalnej.

DLA KOGO
Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów i menedżerów HR średnich i dużych firm. a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

METODY PRACY

Uczestnicy studiów poza wiedzą teoretyczną zostaną postawieni w sytuacji wykonania konkretnych działań praktycznych do wykorzystania w swoich miejscach pracy lub przyszłościowego wykorzystania w działaniach zawodowych.
Unikalna formuła studiów bazująca w znacznej części na seminariach warsztatowych jest
konkurencyjną ofertą na rynku.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I PRACODAWCY
Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

 • rozumieli procesy zarządzania zasobami ludzkimi i powiązanie ich ze strategią działania przedsiębiorstwa,
 • umieli projektować procesy personalne adekwatne do rozwoju i specyfiki przedsiębiorstw, w których będą pracować,
 • umieli projektować i wykorzystywać narzędzia stosowane w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umieli w sposób skuteczny prowadzić działania z obszaru zarządzania personelem
 • umieli dokonać wyboru technik i metod przy działaniach rozwojowych
 • umieli rozwiązywać określone problemy związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.


SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci tych studiów podyplomowych zatrudniani są jako trenerzy, kierownicy komórek szkoleniowo – rozwojowych,  w działach personalnych, zajmują się szkoleniami w firmach doradztwa personalnego, a także w firmach zarządzających kapitałem ludzkim. Często prowadzą też własne przedsiębiorstwa, w których czynnik ludzki odgrywa nietuzinkową rolę w drodze do sukcesu.
Absolwenci studiów mogą pracować jako:

 • trener,
 • specjalista ds. personalnych,
 • trener wewnętrzny,
 • coach,
 • wykładowca,
 • konsultanci firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego,
 • HR menadżer.

Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy na stronę: http://www.podyplomowe.wszp.edu.pl/Trenerstwo_i_Coaching,21,0,144,5.html

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski