Psychoterapia

Sens

PsychoterapiaPsychoterapia

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

Co to jest?

Spotkanie z lekarzem psychiatrą, które obejmuje badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, jeśli zachodzi taka konieczność, udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania, w tym także skierowanie do psychologa w celu podjęcia terapii oraz kontrola przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia. Konsultacja może łączyć się z podjęciem psychoterapii, ale może być również niezależna od innych form pomocy.

Dla kogo?

Konsultacja psychiatryczna jest konieczna w przypadku tych osób, których problemy mogą mieć przyczyny organiczne, szczególnie:

 • choroby afektywnej - dwubiegunowej
 • schizofrenii
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • fobii
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń osobowości
 • myśli i zachowań obsesyjnych
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • zaburzeń zachowania
 • ADHD
 • myśli samobójczych

Co daje?

Leczenie farmakologiczne umożliwia wyeliminowanie lub przynajmniej złagodzenie objawów choroby. Lekarz diagnozuje pacjenta, przepisuje lekarstwa i udziela wskazówek dotyczących dalszego postępowania. Poprawa w funkcjonowaniu wynika przede wszystkim z zastosowania metod farmakologicznych, jak również z możliwości uzyskania wsparcia i konkretnych porad lekarskich.

Czas trwania?

Spotkania z lekarzem psychiatrą mają charakter pojedynczych konsultacji i odbywają się w miarę potrzeb osób zgłaszających się, a także w przypadku, gdy inny specjalista uzna, że klientowi w danym momencie potrzebna jest dodatkowo pomoc lekarska.

 

psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski