Psychoterapia

Sens

PsychoterapiaPsychoterapia

PSYCHOTERAPIA PAR

Co to jest?

Spotkania z psychoterapeutą, dwojga osób będących ze sobą w bliskim, intymnym związku, odbywające się cyklicznie najlepiej w tych samych odstępach czasu. Nie ma znaczenia czy para jest małżeństwem, narzeczeństwem czy też funkcjonuje w tzw. w związku nieformalnym. Podstawową efektem terapii par jest zmiana funkcjonowania każdego z partnerów prowadząca do przebudowy  relacji pomiędzy nimi i pogłębienia komunikacji. 

Dla kogo?

Dla par  przeżywających trudności i konflikty, z jednoczesnym założeniem, że obojgu partnerom zależy na porozumieniu i polepszeniu relacji. Dla par w kryzysie, ale także dla tych, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek.

Co daje?

Psychoterapia umożliwia partnerom uświadomienie źródeł problemu i konstruktywną pracę nad znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, poprawę jakości wzajemnych relacji, znalezienie porozumienia, wyjście z kryzysu. Służy pomocą w ujawnieniu niejasności, naświetla nowe możliwości, uczy słuchania, akceptowania różnic i sposobów skutecznego porozumiewania się.

Przy pomocy psychoterapeuty partnerzy pracują nad odkryciem źródła trudności i starają się rozwiązać je poprzez zmianę sposobów komunikowania się na bardziej konstruktywne. Uczą się szanowania swoich odmienności i  pracują nad zmianą  wzajemnych postaw. Zmieniają się dysfunkcyjne sposoby zachowania, prowadzące do konfliktów i impasu w związku.

Jakie są koszty?

250 PLN za jedno 65 - minutowe spotkanie.

UWAGA: Spotkania poprzedzone są (w zależności od potrzeb jedną lub dwiema) konsultacjami w cenie 250 PLN każda (65min)

psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski