Psychoterapia

Sens

PsychoterapiaPsychoterapia

PSYCHOTERAPIA RODZIN

Co to jest?

Psychoerapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż komórka rodzinna tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie wpływają. System rodzinny może być główną przyczyną pojawiania się problemów  w funkcjonowaniu  jednego z domowników, który jest tak zwanym  „delegatem” .  Trudności w funkcjonowaniu np. jednego z dzieci mogą świadczyć o zaburzeniach w funkcjonowaniu całego systemu rodzinnego i są zazwyczaj przesłanką do rozpoczęcia terapii rodzinnej.

 Dla kogo?

  • Dla rodzin, w których obecne jest napięcie wywołane głównie problemami jednego z jej  członków (np. konflikty rodziców wywołane problemami wychowawczymi w relacji z dzieckiem);
  • Dla rodzin,  w których problemy jednego z  jej członków mają swoje źródło w relacjach rodzinnych (np. złe zachowanie dziecka i utrudniony z nim kontakt wywołane napięciem panującym między rodzicami);
  • Dla rodzin,  w których pojawiają się liczne trudności komunikacyjne między członkami;
  • Dla rodzin przeżywających aktualnie jakiś kryzys życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy) i nie radzących sobie z e skutkami zachodzących zmian;

 Co daje?

Podjęcie terapii rodzinnej umożliwia:

  • przepracowanie i w efekcie możliwość ustąpienia problemu, z jakim zgłosiła się rodzina;
  • poprawę komunikacji w rodzinie;
  •  lepsze rozumienie przez poszczególne osoby motywów swojego działania i działania innych;
  • bardziej adekwatne rozpoznawanie i respektowanie własnych oraz cudzych granic w kontakcie;
  •  uzyskanie wiedzy na temat swoich i cudzych schematów myśli i działań, będących efektem wcześniejszych doświadczeń;
  • zwiększenie kompetencji wychowawczych;

 Jakie są koszty?

280 PLN za jedno 75 - minutowe spotkanie.

UWAGA: Spotkania poprzedzone są (w zależności od potrzeb jedną lub dwiema) konsultacjami w cenie 280 PLN każda.

psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski