Psychoterapia

Sens

PsychoterapiaPsychoterapia

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Co to jest?

Regularne, lub odbywające się w zależności od zaistnienia takiej potrzeby, spotkania z psychoterapeutą, których celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom/ opiekunom. Spotkania z dzieckiem (indywidualne lub w obecności opiekunów, w zależności od wieku dziecka) pozwalają poznać istotę jego problemów i nauczyć lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach będących źródłem problemów dziecka i jego otoczenia. Spotkania z rodzicami mają charakter psychoedukacyjny, ich celem jest zapoznanie rodziców z efektywnymi metodami wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnymi objawami, a także w miarę możliwości zapobieganiu ich występowania.  

Psychoterapia dzieci i młodzieży to najczęściej spotkania w cyklu krótkoterminowym obejmujące od kilku do kilkudziesięciu spotkań (ok. 30).

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy wychowawcze, mających trudności w szkole, w relacjach z rówieśnikami, z wypełnianiem kolejnych zadań rozwojowych (np. kłopoty ze snem, treningiem czystości, pójściem do przedszkola, szkoły, samodzielnym odrabianiu lekcji, wywiązywaniu się z zobowiązań itp.), z objawami zaburzeń (min. ADHD, zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych). Podmiotem spotkań z psychoterapeutą są z jednej strony dzieci i młodzież, których funkcjonowanie z jakichkolwiek przyczyn budzi niepokój, jest źródłem ich cierpienia oraz problemów otoczenia, z drugiej zaś rodzicie i opiekunowie, których czynny udział w procesie leczenia jest koniecznym warunkiem uzyskania pożądanych zmian. 

 Co daje?

Spotkania z terapeutą pozwalają uzyskać ulgę w cierpieniu dziecka oraz poprawę jego funkcjonowania w domu, przedszkolu i szkole. Pomoc psychoterapeuty obejmuje również psychoedukację dla rodziców, dzięki której możliwe jest rozwinięcie umiejętności w obszarze wychowawczym niezbędnych do uzyskania i utrzymania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dziecka. Czasami efektem staje się wspólna terapia rodzinna, bądź dodatkowa terapia indywidualna, lub par dla rodziców.

 Czas trwania?

Psychoterapia dzieci i młodzieży obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań zależnie od sytuacji i potrzeb.

 Jakie są koszty?

100-180 zł za jedno 50- minutowe  spotkanie. 

psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski