Psychoterapia

Sens

PsychoterapiaPsychoterapia

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Co to jest?

Pierwsze spotkanie klienta z psychoterapeutą mające charakter wywiadu, którego celem jest dobranie klientowi jak najlepszej formy pomocy. Konsultacja jest obligatoryjna i służy uzyskiwaniu od osoby zgłaszającej się informacji na temat problemu, z jakim przychodzi, sposobu dotychczasowego oraz obecnego funkcjonowania. Terapeuta zadaje również pytania dotyczące ważnych osób, w tym rodziców, opiekunów, którzy mieli wpływ na kształtowanie się osobowości klienta. Sam wywiad ma charakter terapeutyczny i często pozwala osobie zgłaszającej się dostrzec pewne prawidłowości w jej funkcjonowaniu, zauważyć powtarzalność nieadaptacyjnych zachowań, czasami także odkryć ich źródło. Uporządkowanie przez terapeutę wnoszonych przez klienta treści pozwala wspólnie ustalić jaka forma pomocy będzie najlepsza w danym przypadku.

Dla kogo?

Dla wszystkich zgłaszających się po pomoc psychologiczną, niezależnie od tego czy zastanawiają się nad psychoterapią indywidualną, psychoterapią par, rodzin, dzieci i młodzieży, udziałem w grupie terapeutycznej, grupie wsparcia bądź grupie interpersonalnej. Szczególnie polecana osobom, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia z psychoterapią i pragną znaleźć dla siebie jak najlepsze rozwiązanie swoich problemów.

Co daje?

Poprawa w funkcjonowaniu w dużym stopniu zależy od adekwatnie dobranej formy pomocy. Po zapoznaniu się z problemami osoby zgłaszającej się, psychoterapeuta może zaproponować min.: psychoterapię indywidualną krótkoterminową, długoterminową, udział w grupie psychoterapeutycznej, udział w grupie wsparcia, terapię dla rodzin, par, dzieci oraz inne formy pomocy –np. konsultacje psychiatryczną czy spotkanie z doradcą zawodowym.

Czas trwania?

Zazwyczaj od jednego do trzech spotkań o charakterze konsultacyjnym pozwala wypracować ofertę dla klienta, w której zostaną zaproponowane najodpowiedniejsze formy pomocy.

 

 

 

 

Od 200PLN do 220PLN za jedno 50 - minutowe spotkanie.

UWAGA: Spotkania poprzedzone są konsultacjami (w zależności od potrzeb 1 – 3) w cenie 240PLN każda.

Od 200PLN do 220PLN za jedno 50 - minutowe spotkanie.

UWAGA: Spotkania poprzedzone są konsultacjami (w zależności od potrzeb 1 – 3) w cenie 240PLN każda.

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski