Psychoterapia

Sens

PsychoterapiaPsychoterapia

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Co to jest?

Cykl indywidualnych spotkań z tym samym psychoterapeutą, mających na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów, cierpienia oraz tego jaki wpływ na bieżącą sytuację mają doświadczenia z przeszłości. Uważnie słucha i pomaga zrozumieć towarzyszące temu myśli i uczucia. Rolą terapeuty jest pomoc w rozumieniu i wydobywaniu uczuć oraz coraz lepszym poznawaniu siebie Psychoterapeuta dba o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii. Treści ujawniane przez klienta podczas spotkań z psychoterapeutą są objęte zasadą poufności. Spotkania mają stałą częstotliwość (odbywają się 1-2 razy w tygodniu) oraz stały termin.

Dla kogo?

Dla osób, które doświadczają cierpienia, poczucia niespełnienia, odczuwają lęk, mają problemy w relacjach z innymi ludźmi, zarówno z bliskimi, rodziną, jak i z osobami spoza grona najbliższych oraz wszystkich, którzy chcieliby poprawić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Co daje?

Pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów, a także odkryć swoje potrzeby i wartości. Uzyskana w ten sposób wiedza, nazywana w psychoterapii wglądem, jest podstawą osiągnięcia zmian prowadzących do uzyskania większej autonomii oraz satysfakcji z życia. W terapii indywidualnej najważniejszym czynnikiem leczącym jest oparta na zaufaniu relacja z terapeutą, dzięki której klient zyskuje szansę na poradzenie sobie z cierpieniem, niespełnieniem, potrzebą zmian, jakie zmotywowały go do skorzystania z pomocy.

Czas trwania?

Psychoterapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy.

Psychoterapia krótkoterminowa pomaga w konkretnej sytuacji kryzysowej, np. rozwód, choroba, utrata bliskiej osoby, nagłe zmiany w życiu. Ma określony z góry czas trwania i zazwyczaj obejmuje od kilku do 20 sesji terapeutycznych. Jedna sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia długoterminowa umożliwia bardziej wnikliwe poznanie siebie, swojego funkcjonowania, istoty swoich problemów. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia i trwa do momentu, w którym osoba zgłaszająca się razem z terapeutą wspólnie uznają, że nastąpiła oczekiwana zmiana w funkcjonowaniu, a cele terapii zostały osiągnięte w satysfakcjonującym stopniu. Zazwyczaj psychoterapia długoterminowa trwa 2-3 lata.

Jakie są koszty?

Od 200PLN do 220PLN za jedno 50 - minutowe spotkanie.

UWAGA: Spotkania poprzedzone są konsultacjami (w zależności od potrzeb 1 – 3) w cenie 240PLN każda.

 

psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa ,psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa , psychoterapia warszawa, psychoterapia warszawa 

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski