Warsztaty i szkolenia

Sens

Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia

ASERTYWNOŚĆ

 Szkolenie wyjaśnia różnicę między asertywnością, agresją i uległością. Szkolenia polegają na praktycznych ćwiczeniach pomagających radzić sobie z negatywnymi ocenami oraz chronić własne terytorium psychologiczne. Uczestnicy uczą się tego jak mówić "nie" w sposób, który nie uraża drugiej osoby a także ćwiczą konstruktywne wyrażanie krytyki. W zakres szkolenia wchodzi nauka krytykowania skoncentrowana na zachowaniach a nie na osobie a także asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.


Uzyskane umiejętności:

 • skuteczniejsze realizowanie własnych potrzeb i interesów
 • zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły
 • lepsze radzenie sobie z agresją i manipulacją ze strony innych
 • umiejętność zachowania postawy asertywnej podczas konfliktów i negocjacji biznesowych
 • umiejętność asertywnego mówienia i myślenia o sobie


Program szkolenia

1. Wstęp: zawarcie kontraktu, przedstawienie programu warsztatu uczestnikom, zapoznanie się uczestników ze sobą

(zabawa integracyjna np. Drzewo, Co nas łączy. Jeśli uczestnicy się znają, zabawa aktywizująca

60 min.

2. Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych

 

 • Analiza konsekwencji zachowań asertywnych, agresywnych i uległych w różnych sytuacjach
 • Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica (mini wykład: analiza transakcyjna E. Berne)

 

60 min.

3.  Asertywność a myślenie o sobie

 • Praca nad poczuciem własnej wartości uczestników: analiza mocnych stron
 • Czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie

60 min.

4. Zabawa aktywizująca

15 min

5. Ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 • Asertywna autoprezentacja
 • Mówienie o sobie dobrze
 • Mówienie o swoich wadach
 • Przyznawanie się do błędów i przepraszania
 • Wyrażanie uczuć jakie żywimy do innych
 • Wyrażanie czasowych stanów emocjonalnych jakie żywimy do innych
 • Proszenie o coś co chcemy lub nam się należy
 • Odmawianie czegoś komuś
 • Przyjmowanie komplementów
 • Przyjmowanie krytyki i negatywnych ocen
 • Kończenie trudnych spraw, rozmów
 • Reagowanie na trudne sprawy innych

 

100 min

Przerwa

30 min

6. Prawidłowa informacja zwrotna, Komunikat „ja”

 

Mini wykład, ćwiczenia w grupach 2-3 osobowych (zamiana zdań „ja” na komunikat „ty”)

60 min.

7. Asertywność w kontaktach z ludźmi

Ćwiczenia:

 • wyrażanie próśb i oczekiwań
 • krytykowanie
 • dawanie i branie
 • wyrażanie gniewu/złości
 • chwalenie
 • odmawianie
 • wyrażanie własnych przekonań
 • obrona własnych granic
 • wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • czym się różni asertywne zachowanie poza i wewnątrz sfery osobistej

60 min.

8. Podsumowanie dnia

Dyskusja w grupie

20 min.

 

 

Dzień II

1. Wstęp, zabawa energetyzująca

30 min

2. Użyteczne techniki do stosowania w różnych sytuacjach:

 • darta płyta
 • asertywne odraczanie
 • pytanie
 • komunikat ja

120 min.

3. Zachowanie asertywne z trudnymi partnerami:

Reagowanie na postawę partnera:

 • roszczeniową
 • poniżającą
 • sarkastyczną
 • lekceważącą
 • wyniosłą

Ćwiczenia w parach na środku, małe grupy dyskusyjne

60 min.

Przerwa

30 min

4. Udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom oraz sporządzanie indywidualnych planów rozwoju osobistego

Mini wykład, dyskusja grupowa.

Ćwiczenie: para wychodzi na środek, pozostali uczestnicy obserwują scenkę odgrywaną na środku i starają się wychwycić elementy werbalne/niewerbalne dotyczące asertwności. Następnie sesja informacji zwrotnych.

Informacje zwrotne formułowane zgodnie z zasadą FUO.

150 min

5. Zamknięcie treningu – zaplanowanie dalszych działań

Informacja zwrotna do prowadzącego, podsumowanie szkolenia.

60 min

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń

- mini wykład (Power- Point)

- ćwiczenia w grupach

- praca indywidualna

- nagrywanie Video i analiza zachowań

- odgrywanie ról

- dyskusja moderowana

- testy diagnostyczne

 -wykład interaktywny

Miejsce i warunki szkoleniowe
Szkolenie w siedzibie organizatora w przypadku szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia zamkniętego może odbyć się w siedzibie organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta

Ilość miejsc  - do 16 osób

Cena szkolenia za 2 dni

 • Szkolenie zamknięte - Koszt 8000 zł za całość szkolenia.
 • Szkolenie otwarte - 1600 zł - klient indywidualny.
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe.
 • 2 przerwy kawowe z ciasteczkami.
 • Lunch.

Uwaga!!! – Proponowane programy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz poziomu oczekiwań grupy uczestników!

MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski