Warsztaty i szkolenia

Sens

Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Celem warsztatu jest skutecznej komunikacji. Uczestnicy będą mieli okazję poznać i zastosować w praktyce reguły właściwej komunikacji, identyfikować i pokonywać bariery utrudniające komunikację oraz zdobyć umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w relacji z innymi. Komunikujemy się by informować, wyjaśniać, motywować, wspierać, negocjować. Niezależnie od celu, porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji międzyludzkich. Zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, słuchanie, konstruktywne prowadzenie dyskusji czy asertywne wyrażanie własnego zdania to umiejętności konieczne, aby kontaktować się z innymi i odnosić sukcesy. Sprawny odbiór i nadawanie komunikatów, spójność treści i formy, zgodność tego, co chcemy powiedzieć z tym, co rzeczywiście mówimy - to elementy nad którymi warto popracować, by działać naprawdę skutecznie. Nasze szkolenie to sposób na doskonalenie własnych umiejętności na każdym z etapów komunikacji tak, by budowanie mostów między ludźmi było łatwiejsze, relacje udane, a praca wykonywana efektywnie.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do, wszystkich osób, które chcą poznać zasady i reguły skutecznej komunikacji. Przedstawia konstruktywne sposoby komunikowania się w organizacji. Jak komunikować się i prezentować swoje stanowisko w sposób jasny, czytelny i efektywny. Uczy także, jak efektywnie wykorzystać komunikację do zdobycia przewagi w kontaktach interpersonalnych z innymi ludźmi, partnerami, klientami.

Cele szkolenia

 • poznanie zasad komunikacji niewerbalnej, werbalnej, wokalnej
 • poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji rozmówcy
 • poznanie psychologii rozmówcy i jej różnych typów
 • umiejętność dobierania sposobów obsługi do preferowanego stylu klienta/rozmówcy
 • poznanie motywacji różnych typów klientów, nabycie umiejętności inicjowania profesjonalnego kontaktu z klientami
 • nabycie umiejętności mówienia językiem korzyści
 • nabycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • zwiększenie efektywności komunikacyjnych w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych oraz przy obsłudze klientów.

Program szkolenia

1. Wstęp: zawarcie kontraktu, przedstawienie programu warsztatu uczestnikom, zapoznanie się uczestników ze sobą

(zabawa integracyjna np. Drzewo, Co nas łączy.)

60 min.

2. Wprowadzenie do problematyki - Komunikacja interpersonalna – czym jest, w jaki sposób przebiega proces komunikacji interpersonalnej

Ćwiczenie (uczestnicy w grupach przygotowują kolaż na temat tego, z czym kojarzy im się komunikacja), mini wykład (nadawca, odbiorca etc.).

60 min.

3. Bariery w komunikacji – co  nam przeszkadza w skutecznym komunikowaniu się

Ćwiczenie w grupie (głuchy telefon albo podobne), dyskusja grupowa, wypisanie barier (burza mózgów), mini-wykład (rodzaje barier).

60 min.

4. Zabawa aktywizująca

15 min

5. Zasady dobrej komunikacji – co nam pomaga w skutecznym komunikowaniu się

 • cechy dobrego rozmówcy

Mini wykład, praca w grupie (przygotowanie listy cech dobrego rozmówcy)

 • parafrazy, klaryfikacje

Mini wykład, omówienie przećwiczenie w grupach (prowadzący czyta zdanie, grupa stara się ułożyć do niego parafrazę/klaryfikację)

 • pytania

Mini wykład, dyskusja na forum i rozmowa na temat rodzajów pytań. Uczestnicy w parach ćwiczą stosowanie pytań otwartych i zamkniętych.

100 min

Przerwa

30 min

6. Prawidłowa informacja zwrotna, Komunikat „ja”

 

Mini wykład, ćwiczenia w grupach 2-3 osobowych (zamiana zdań „ja” na komunikat „ty”)

60 min.

7. prawidłowa informacja zwrotna: komunikat FUO

Mini wykład, analiza doświadczenia i ćwiczenie (uczestnicy przypominają sobie sytuację, w której chcieliby zastosować komunikat typu FUO, a następnie formułują informację zwrotną zgodnie z zasadami FUO, chętne osoby odgrywają na forum scenki)

60 min.

8. Podsumowanie dnia

Dyskusja w grupie

20 min.

 

 

Dzień II

1. Wstęp, zabawa energetyzująca

30 min

2. Komunikacja niewerbalna – rola mowy ciała w procesie komunikacji

 • spójność komunikatu werbalnego z niewerbalnym

Ćwiczenie (podzielenie grupy na pary, które następnie przedstawiają określone scenki w formie niewerbalnej – np. szef strofuje pracownika), dyskusja grupowa.

 • znaczenie poszczególnych elementów komunikatu pozawerbalnego, tj.

gestów, mimiki twarzy, pozycji ciała, kontaktu wzrokowego, tonu głosu w kontaktach interpersonalnych. Rozmowa na temat wieloznaczności komunikatów niewerbalnych.

 

Mini wykład, ćwiczenie w grupach (5 grup, każda przygotowuje scenki, w którym przedstawiają 2-3 sytuacje posługując się komunikatem pozawerbalnym. Pozostałe grupy rozszyfrowują komunikat.), dyskusja i podsumowanie.

120 min.

3. Model komunikacji Von Thuna – płaszczyzny wypowiedzi i rodzaje „uszu”

Mini wykład, test, ćwiczenie grupowe (uczestników dzielimy na 4 grupy, każda z grup jest innym uchem – obserwują scenki odgrywane przez pary na środku i każde z „uszu” mówi, co słyszało w danej sytuacji), analiza sytuacji (uczestnicy otrzymują 2-3 scenki, a następnie w grupie wspólnie je analizują).

60 min.

Przerwa

30 min

4. Komunikacja w rozmowie z klientem zewnętrznym

Mini wykład, dyskusja grupowa.

Ćwiczenie: para wychodzi na środek, pozostali uczestnicy obserwują scenkę odgrywaną na środku i starają się wychwycić elementy werbalne/niewerbalne. Następnie sesja informacji zwrotnych.

Informacje zwrotne formułowane zgodnie z zasadą FUO.

150 min

5. Zamknięcie treningu – zaplanowanie dalszych działań

Informacja zwrotna do prowadzącego, podsumowanie szkolenia.

60 min

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń

- mini wykład (Power- Point)

- ćwiczenia w grupach

- praca indywidualna

- nagrywanie Video i analiza zachowań

- odgrywanie ról

- dyskusja moderowana

- testy diagnostyczne

 -wykład interaktywny

Miejsce i warunki szkoleniowe
Szkolenie w siedzibie organizatora w przypadku szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia zamkniętego może odbyć się w siedzibie organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta

Ilość miejsc  - do 16 osób

Cena szkolenia za 2 dni

 • Szkolenie zamknięte - Koszt 8000 zł za całość szkolenia.
 • Szkolenie otwarte - 1600 zł - klient indywidualny.
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe.
 • 2 przerwy kawowe z ciasteczkami.
 • Lunch.

Uwaga!!! – Proponowane programy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz poziomu oczekiwań grupy uczestników!MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski