Warsztaty i szkolenia

Sens

Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności bardzo zróżnicowanych. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych ze wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania oraz rozwoju w firmie / dziale. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi.

Program szkolenia:

1. Wstęp: zawarcie kontraktu, przedstawienie programu warsztatu uczestnikom, zapoznanie się uczestników ze sobą

(zabawa integracyjna np. Drzewo, Co nas łączy). Jeśli uczestnicy się znają – ćwiczenie aktywizujące.

60 min.

2. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce Wprowadzenie do tematyki.

 • podstawowe procesy zarządzania personelem,
 • główne założenia oraz zasady ZZL w firmie
 • cykl zarządzania personelem w organizacji

60 min.

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia

 • zaangażowanie pracowników
 • dążenie do elastyczności
 • praca zespołowa

60 min.

4. Zabawa aktywizująca

15 min

5. Rekrutacja i selekcja pracowników

 • przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji
 • budowanie profili kompetencji
 • metody naboru, budowanie bazy kandydatów

100 min

Przerwa

30 min

6. Rekrutacja i selekcja pracowników cd

 

 • metody selekcji pracowników
 • rodzaje wywiadów sekcyjnych, stosowane metody
 • testy stosowane w selekcji
 • procedura Assessment Center

60 min.

7. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego

 • zachowania kandydata i ich interpretacja
 • metody skuteczne dla wywiadu
 • zadawanie pytań
 • błędy w ocenianiu i sposoby ich eliminacji.

60 min.

8. Podsumowanie dnia

Dyskusja w grupie

20 min.

 

 

Dzień II

1. Wstęp, zabawa energetyzująca

30 min

2. Motywowanie pracowników

 • czym są motywy i samo motywowanie
 • rodzaje motywacji u człowieka – podstawy psychologiczne
 • czynniki motywujące do pracy
 • diagnoza motywacji własnej.
 • zasady i procedury motywowania niefinansowego
 • - jak motywować rozmową
 • skuteczna krytyka
 • skuteczna pochwała
 • rozmowy korygujące zachowania
 • najczęściej popełniane błędy w motywowaniu przez przełożonych

120 min.

3. Ocenianie pracowników

 • cele i rodzaje systemów oceniających
   • rozwój a ewaluacja
   • systemy ocen okresowych
 • przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać
 • metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników
 • dokumenty wykorzystywane w procedurze oceniania
 • rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia
 • obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny

100 min.

Przerwa

30 min

4. Rozwój i szkolenia pracowników

 • projektowanie działań szkoleniowych, wyznaczane cele
 • analiza potrzeb szkoleniowych – metody
 • wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących
 • prowadzenie szkolenia, stosowane metody techniki
 • ocena efektywności szkoleń
 • stosowane metody i ich efektywność,
 • etapy ewaluacji – poziomy zaawansowania

110 min

5. Zamknięcie treningu – zaplanowanie dalszych działań

Informacja zwrotna do prowadzącego, podsumowanie szkolenia.

60 minMetody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń

- mini wykład (Power- Point)

- ćwiczenia w grupach

- praca indywidualna

- nagrywanie Video i analiza zachowań

- odgrywanie ról

- dyskusja moderowana

- testy diagnostyczne

 -wykład interaktywny

Miejsce i warunki szkoleniowe
Szkolenie w siedzibie organizatora w przypadku szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia zamkniętego może odbyć się w siedzibie organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta

Ilość miejsc  - do 16 osób

Cena szkolenia za 2 dni

 • Szkolenie zamknięte - Koszt 8000 zł za całość szkolenia.
 • Szkolenie otwarte - 1600 zł - klient indywidualny.
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe.
 • 2 przerwy kawowe z ciasteczkami.
 • Lunch.

Uwaga!!! – Proponowane programy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz poziomu oczekiwań grupy uczestników!MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski