Warsztaty i szkolenia

Sens

Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia

ZARZĄDZANIE CZASEM

Nie da się zarządzać czasem, ponieważ niestety czas nie chce nas słuchać. Może kiedyś, gdy wreszcie wynajdą ten cudowny wehikuł…

Tymczasem czas biegnie w zawrotnym tempie, mocno atakująca rzeczywistość i pracownicy nie wyrabiający się z zadaniami. Szefowie sami zanurzeni w tym pędzie po uszy. I właśnie nic innego, tylko my sami stanowimy dla siebie jedyny ratunek.

Czasem nie da się zarządzać, ale można zarządzać sobą w czasie. Można planować, czuwać nad realizacją własnych zadań i bronić się przed pomysłami innych ludzi na to, co ich zdaniem mamy ze sobą robić. Trzy narzędzia: planowanie, realizacja i wpływ na innych to kluczowe elementy szkolenia, które proponujemy dla pracowników NFZ.

 Ludzie opracowali wiele reguł, które mogą pomóc. I tu uwaga: nie wszystkie zadziałają, nie wszystkie będą pasowały do specyfiki pracy indywidualnej osoby, do jego osobowości i charakteru. Ale jedno jest pewne: albo zaczniemy coś robić, albo na zawsze pozostaniemy z przekonaniem, że w naszym przypadku nie zadziała nic. I – oczywiście – nie zadziała, bo tak postanowiliśmy. To szkolenie pokazuje, jak skutecznie organizować sobie pracę pamiętając, że zawsze będzie jej więcej niż być powinno. Dlatego dobrze zapisane zadania, określenie priorytetów, wyznaczanie celów, umiejętne budowanie relacji z innymi i wreszcie własne nastawienie na konsekwencję i działanie – to wszystko jest najlepszą drogą do wysokiej efektywności. Szkolenie w ocenie pracodawców dość szybko przekłada się na realne wyniki w pracy. Bardziej zadowoleni pracownicy, nie narzekający na nadmiar spraw, zadowoleni klienci, na przyjęcie których znajduje się czas – wymierne korzyści wydają się oczywiste.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Znali kluczowe techniki planowania i realizacji zadań
 • Wyznaczali cele i formułowali zadania tak, by były atrakcyjne i możliwe do zrealizowania
 • Radzili sobie w sytuacji natłoku zadań
 • Rozpoznawali złodziei czasu i wiedzieli, jak ich eliminować
 • Rozumieli rolę właściwego nastawienia w zarządzaniu sobą w czasie
 • Umieli rozmawiać o zakresie zadań w sytuacjach trudnych

Program szkolenia

1. Wstęp: zawarcie kontraktu, przedstawienie programu warsztatu uczestnikom, zapoznanie się uczestników ze sobą

(zabawa integracyjna np. Drzewo, Co nas łączy). Jeśli uczestnicy się znają, przedstawienie trenera, zabawa aktywizująca

60 min.

2. Wprowadzenie do problematyki – zarządzania czasem – czym jest, w jaki sposób przebiega proces zarządzania czasem

 • Organizacja pracy jest możliwa
 • Skumuluj pracę tak, by uwolnić niedostępny dotąd czas
 • Trzeba być efektywnym i tak być postrzeganym
 • Skuteczniej znaczy mądrzej, a nie ciężej
 • Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku się nie uda, to się nie uda

30 min.

3. Diagnoza problemu

 • Analiza planu zajęć uczestników
 • Analiza listy zadań
 • Najczęściej popełniane błędy

Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja

60 min.

4.Trzy kluczowe narzędzia

 • Planowanie
 • Realizacja
 • Wpływ na innych

Ćwiczenie w grupie, buzz grupies – opisanie poszczególnych narzędzi (burza mózgów), mini-wykład

30 min

5. Zabawa aktywizująca

15 min

6. Planowanie dnia – ćwiczenia

Są ludzie, którzy tylko planują. Co zrobić z pułapką szuflady pełnej planów dnia? Schemat I-Beam – sesja planowania, etap kontroli, sesja podsumowująca.

Zasady planowania: zadania przewidywalne, wydarzenia prawdopodobne; budżet czasu, przerwy (teoria luzu), margines bezpieczeństwa.

60 min

7. Sporządzanie wzoru planu dnia.

 • Czas Kluczowy – co to takiego?
 • Dlaczego po Czasie Kluczowym następuje zawsze Czas dla Innych?
 • Po co nam Czas Szans?
 • Ćwiczenie „Cofamy zegary” – weź sprawy w swoje ręce i zaplanuj swój wczorajszy dzień tak, jakby miał się wydarzyć jutro, uwzględniając wiedzę na temat planowania

 

40 min

Przerwa

30 min

8. Realizacja. Techniki produktywności.

 • Ćwiczenie List Gończy. Co przeszkadza w dobrej realizacji zadań? – ścigamy złodziei czasu. Praca w grupach, wspólna analiza, wnioski. - Czy wszystkich złodziei należy likwidować? Rzecz o humanitarnym podejściu do kija, który ma dwa końce.
 • Warunki produktywności: podział pracy na krótkie odcinki, reguła: najpierw zjedz tę żabę, przygotowanie narzędzi, porządek, komfort, strefa ciszy, reguła regularnych powrotów do zadań.
 • Prawo Parkinsona: Praca zajmuje dokładnie tyle czasu, ile się na nią poświęca.
 • Krzywa wydajności, krzywa zakłóceń – w poszukiwaniu najlepszego miejsca dla Czasu Kluczowego

 

60    in.

9. Ustalenie priorytetów

 • Zabawa grupowa „Pierwsza strona gazety” – ćwiczenie sprawdza, na ile konkurujące ze sobą grupy potrafią pilnować określonych priorytetów. Wspólna analiza, wnioski.
 • Ćwiartki Eisenhowera i co z nich wynika?
 • Reguła Pareto
 • Ćwiczenie „Czy ten dzień ma być z gumy?!” – wpisz zadania w plan dnia tak, by uwzględnić wszystkie reguły planowania i produktywności, a jednocześnie wyjść z pracy o godz. 17.00.
 • Znaczenie ćwiartki B dla sukcesu osobistego i całych organizacji.
 • Inne metody ustalania priorytetów. Technika ABC i Pomocne Pytania.

 

60 min.

8. Podsumowanie dnia

Dyskusja w grupie

20 min.

 

 

Dzień II

1. Wstęp, zabawa energetyzująca

30 min

2. Praca z zadaniami i celami

 • Zadania a cele – na czym polega różnica?
 • Metoda SMART
 • Ćwiczenie: przekazywanie obowiązków zgodnie z metodą SMART
 • Do czego nam umiejętność formułowania celów?
 • Pięć cech DSC – Dobrze Sformułowanego Celu
 • Studium przypadku „Wykrywacz braków” - dlaczego te cele zostały określone nieprawidłowo?
 • Ćwiczenie – „Action plan”: Uczestnicy określają cel w związku z zarządzaniem swoim czasem w pracy. Ćwiczenie na forum i praca w grupach 3-osobowych. Analiza, wnioski.

 

120 min.

3. Budowanie postawy proaktywnej w związku z wyznaczaniem celów

 • Zamiana problemu na cel – ćwiczenie „Dwa krzesła, dwa punkty widzenia” – praca w grupach 3-osobowych
 • Koło Troski, Koło Wpływu Covey’a.

 

60 min.

Przerwa

30 min

4. Wpływ na innych

 • Diagnoza trudnych sytuacji: w jaki sposób inni decydują o tym, że nie zawsze udaje mi się wykonać to, co by należało? – praca w grupach. Wspólna analiza, wnioski.
 • Typy zachowań: agresja, uległość, manipulacja, asertywność
 • Techniki asertywne, przydatne w procesie organizacji czasu pracy (asertywna odmowa, asertywne wyznaczanie granic, zdarta płyta, zgoda częściowa i in.)
 • Ćwiczenia – pisanie scenariuszy z wykorzystaniem powyższych technik.
 • Nagrania video, wspólna analiza, wnioski.

 

90 min

5. Ćwiczenia utrwalające i podsumowujące

 • Ankieta – problem – czy to Twój problem – jak sobie z nim poradzić?
 • Ankieta – wykorzystanie czasu – autoocena.

 

60 min

6. Zamknięcie treningu – zaplanowanie dalszych działań

Informacja zwrotna do prowadzącego, podsumowanie szkolenia.

60 min

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń

- mini wykład (Power- Point)

- ćwiczenia w grupach

- praca indywidualna

- nagrywanie Video i analiza zachowań

- odgrywanie ról

- dyskusja moderowana

- testy diagnostyczne

 -wykład interaktywny

Miejsce i warunki szkoleniowe
Szkolenie w siedzibie organizatora w przypadku szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia zamkniętego może odbyć się w siedzibie organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta

Ilość miejsc  - do 16 osób

Cena szkolenia za 2 dni

 • Szkolenie zamknięte - Koszt 8000 zł za całość szkolenia.
 • Szkolenie otwarte - 1600 zł - klient indywidualny.
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe.
 • 2 przerwy kawowe z ciasteczkami.
 • Lunch.

Uwaga!!! – Proponowane programy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz poziomu oczekiwań grupy uczestników!MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski