Warsztaty i szkolenia

Sens

Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia

NEGOCJACJE

Poniższy program dotyczy umiejętności, które większość z pracowników wykorzystuje mniej lub bardziej świadomie na co dzień. Truizmem byłoby stwierdzenie, że jakość pracy – jej efekty, życia i  wypoczynku coraz częściej zależy od umiejętności negocjacji. Wiadomo również, że na sukcesy w negocjacjach wpływa z jednej strony talent, ale przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, odpowiedni dobór zachowań i narzędzia. Warto więc się rozwijać w tej dziedzinie zwłaszcza, że większość kontaktów z klientami zewnętrznymi to niezła szkoła negocjacji. Warto wyciągać wnioski i osiągać coraz lepsze rezultaty. Jednocześnie należy pamiętać, że rozmówcy także rozwijają swoje umiejętności - coraz szybciej, lepiej, sprawniej znajdują słabe punkty, przygotowują bardziej trafne argumenty i wytyczają wyższy poziom. Warto być przygotowanym na stałe rozwijanie umiejętności w zakresie negocjacji.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Szkolenie pomoże uświadomić, że skuteczność w negocjacjach nie sprowadza się do znajomości wszystkich możliwych technik negocjacyjnych i opanowania zasad negocjacji. Skuteczność w negocjacjach jest wynikiem umiejętnego połączenia cech charakteru i predyspozycji, umiejętności oraz okoliczności w jakich znajdują się negocjatorzy.

Podczas szkolenia można wzbogacić swoje kompetencje i dowiedzieć się:

 • Jak doprowadzić do finału rozmów i podpisać korzystne porozumienie?
 • Czy wspólny kompromis to jedyna droga prowadząca do racjonalnego zaspokojenia interesów?
 • Jak sterować przebiegiem rozmów, nawet kiedy wydaje się to trudne.
 • Jak osiągnąć przewagę w rozmowach z partnerem znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji?
 • Jak radzić sobie z technikami wpływu stosowanymi przez drugą stronę?

Program szkolenia:

1. Wstęp: zawarcie kontraktu, przedstawienie programu warsztatu uczestnikom, zapoznanie się uczestników ze sobą

(zabawa integracyjna np. Drzewo, Co nas łączy.)Jeśli zaś byliby to zawsze Ci sami uczestnicy wtedy zabawy aktywizujące.

60 min.

2. Wprowadzenie do problematyki - negocjacji – czym jest, w jaki sposób przebiega proces negocjacji

Ćwiczenie (uczestnicy w grupach przygotowują kolaż na temat tego, z czym kojarzą im się negocjacje). Proces negocjacji; Warunki sytuacji negocjacyjnej (kontekst); BATNA, WATNA, dolna linia, poziom aspiracji, strategia ustępstw i zysków; Model „Cel/ból” w negocjacjach; Model „4-ech punktów podparcia” (przygotowanie do negocjacji); Model Wahadła; Model „Prosty Józek” – otwarcie negocjacji i przełamywanie sytuacji trudnych.

105 min.

3. Ja w negocjacjach  - Ja jako Negocjator

Moja rola, misja, zadania;

Skuteczny negocjator – mity, przekonania, a prawda o dobrym negocjatorze;

Trwały sukces – warunki zaistnienia dialogu w negocjacjach

60 min

Przerwa obiadowa

30 min

4. Ludzie w negocjacjach

Postawa – co myślę o innych, co inni myślą o mnie – ćwiczenie w parach;

 Strategia „Łuny” w negocjacjach; Jak nastawienie i założenia wpływają na przebieg (i finalnie na wynik) rozmów;

Dialog czy manipulacja – najczęściej spotykane sposoby wywierania wpływu. (ćwiczenie scenek na środku, analiza języka)

85 min

5. Psychologia negocjatora

Dlaczego ludzie nie zawsze mówią prawdę podczas negocjacji?

Strefy komfortu – szybsze budowanie porozumienia w negocjacjach wielostronnych.

Pola powstawania impasu i konfliktów w negocjacjach.

60 min

6. Asertywność, empatia czy i to i to? – Relacja kontra wynik rozmów.

Podstawy asertywności – model Ja OK., Ty OK,

Asertywne reagowanie na manipulację.

Do czego potrzebna jest w negocjacjach empatia?

Empatia – miękkie narzędzie twardej analizy w rozmowie.

60 min

7. Podsumowanie dnia

20 min

 

 

Dzień II

1. Wstęp, zabawa energetyzująca

30 min

2. Modele zachowań negocjacyjnych

Negocjacje – punkt styku przestrzeni życiowych i rozbieżnych interesów dwóch stron – negocjacje jako nieodłączny element życia.

Stanowiska, interesy, propozycje.

 • Wiedz co mówisz, zamiast mówić co wiesz – jak dojść do prawdziwych potrzeb rozmówcy?
 • Czy negocjacje zawsze muszą prowadzić do sporu?
 • Praktyczne sposoby otwierania rozmowy – zmiany sporu w rozmowę

 

105 min

3. Umiejętności.

Model „Cel/ból” w negocjacjach

- Odkrywanie interesów negocjacyjnych
- Poszerzanie pola potencjalnych rozwiązań

Model „4-ech punktów podparcia” (przygotowanie do negocjacji)

- O czym pamiętać przed przystąpieniem do rozmów
- Czego nie planować przed spotkaniem
- Analiza przednegocjacyjna – 4 pola przygotowawcze
- Przygotowanie psychologiczne, strukturalne i merytoryczne

 

90 min

Przerwa obiadowa

30 min

4. Umiejętności.

Model Wahadła

o   Jak „ugłaskać lwa”

o    Podstawy psychologii dominacji w negocjacjach

Model „Prosty Józek” – otwarcie negocjacji i przełamywanie sytuacji trudnych

 • Szczerość jako narzędzie rozbrajania „bomby”
 • Powrót do normalności – szaleństwo czy metoda na skrócenie rozmów? – kiedy, z kim i pod jakimi warunkami możemy być „prostym Józkiem”

60 min

5.  Negocjacje o krok dalej

Negocjacje a Wartości

Dlaczego ludzie mówią jedno, robią drugie?

  • Budowanie długofalowego porozumienia – jak zwiększyć pewność realizacji wynegocjowanych ustaleń.
  • Na czym oprzeć porozumienie – merytoryka, relacja, wartości w kontekście trwałości porozumienia

105 min

6. Zamknięcie treningu – zaplanowanie dalszych działań

Informacja zwrotna do prowadzącego, podsumowanie szkolenia.

60 min

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń

- mini wykład (Power- Point)

- ćwiczenia w grupach

- praca indywidualna

- nagrywanie Video i analiza zachowań

- odgrywanie ról

- dyskusja moderowana

- testy diagnostyczne

 -wykład interaktywny

Miejsce i warunki szkoleniowe
Szkolenie w siedzibie organizatora w przypadku szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia zamkniętego może odbyć się w siedzibie organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta

Ilość miejsc  - do 16 osób

Cena szkolenia za 2 dni

 • Szkolenie zamknięte - Koszt 8000 zł za całość szkolenia.
 • Szkolenie otwarte - 1600 zł - klient indywidualny.
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe.
 • 2 przerwy kawowe z ciasteczkami.
 • Lunch.

Uwaga!!! – Proponowane programy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz poziomu oczekiwań grupy uczestników!MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski