Warsztaty i szkolenia

Sens

Warsztaty i szkoleniaWarsztaty i szkolenia

COACHING 

ROZWIJANIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW LUDZI

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z pracą trenera, coacha lub konsultanta. Słuchacze otrzymają rzetelną, usystematyzowaną i wiedzę całościowo obejmującą problematykę z dziedziny coachingu.

Coaching to metoda pracy z ludźmi, dzięki której odkrywają oni swój potencjał i potrafią w pełni go wykorzystać, osiągając tym samym sukces w życiu zawodowym i poczucie spełnienia w życiu osobistym. Jest to interaktywny proces, który prowadzi klienta (jednostkę lub całą organizację) do rozwoju, wzrostu i samorealizacji. Coaching to doskonałe narzędzie, by pracodawca mógł wspierać pracownika w procesie zmiany, której cel wyznacza sam pracownik.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Będzie wiedział, jak pomagać klientom w formułowaniu ich celów
 • Będzie umiał poprowadzić rozmowę coachingową z założeniem, że jest to początek pracy, gdyż dopiero praktyka czyni mistrza
 • Będzie diagnozował przeszkody, które nie pozwalają klientowi rozwinąć skrzydeł, mimo posiadanej wiedzy teoretycznej jak to zrobić
 • Nauczy się zadawać pytania, które dokonają zmiany w sposobie myślenia prezentowanym przez klienta
 • Poczuje na własnej skórze (dzięki warsztatom), co to znaczy nie oceniać, nie radzić, nie podpowiadać
 • Zrozumie ideę zmiany i procesu coachingowego przez duże „C”
 • Będzie wiedział, które tematy zgłaszane przez klienta nadają się do pracy coachingowej, a które do innych form wsparcia, np. szkoleń, consultingu, doradztwa itd.

Program szkolenia                                  

1. Wstęp: zawarcie kontraktu, przedstawienie programu warsztatu uczestnikom, zapoznanie się uczestników ze sobą

(zabawa integracyjna np. Drzewo, Co nas łączy. Jeśli uczestnicy się znają, zabawa aktywizująca)

60 min.

2. Rodzaje coachingu – czym tak naprawdę jest coaching rozwojowy?

 • Trening, terapia, mentoring, doradztwo, consulting i coaching – różnice
 • Kluczowe założenia dotyczące coachingu
 • Primum non nocere, czyli o bardzo delikatnej roli coacha
 • O tym, co najtrudniejsze, czyli jakie cechy właściwie powinien posiadać dobry coach?

60 min.

3.  Dwa modele pracy z klientem biznesowym – początek współpracy

 • Coach pracujący wewnątrz swojej organizacji i coach niezależny – cienie i blaski
 • Zadania coacha pracującego w strukturach firmy
 • Zadania coacha niezależnego
 • Czym jest spotkanie ze sponsorem?
 • Pierwsza rozmowa z klientem – co ustalamy?
 • Każdy casting ma dwa końce, czyli o tym, że nie tylko klient wybiera coacha, ale także coach wybiera klient.

60 min.

4. Zabawa aktywizująca

15 min

5. Struktura pracy z klientem

 • Przebieg procesu coachingowego – podział na sesje, wyznaczenie celu i kontrakt, cykliczność spotkań, długość spotkań, zadania domowe, podsumowanie procesu.
 • Trudności związane z warunkami stawianymi przez klientów – potrzeba elastyczności i wyznaczania granic.

100 min

Przerwa

30 min

6. Ustalenie celu

 • Co ludzie nazywają celami? Czyli o tym, że cele głoszone przez klienta bardzo rzadko są nimi naprawdę.
 • Kryteria oceny celów
 • Cele długo- i średniofalowe, cele krótkoterminowe
 • Dlaczego klient podczas procesu coachingowego pracuje zarówno z celami doraźnymi, jak i długofalowymi?
 • Konsekwencje pracy bez celów długofalowych
 • Gdy klient nagle pragnie zmienić cel

120 min.

7. Podsumowanie dnia

Dyskusja w grupie

20 min.

 

 

Dzień II

1. Wstęp, zabawa energetyzująca

30 min

2. Poziomy neurologiczne Roberta Diltsa

 • Dlaczego znajomość poziomów Diltsa jest kluczowa dla pracy coacha?
 • Diagnoza tego miejsca, w którym klient chce dokonać zmiany z perspektywy poziomów neurologicznych
 • Swobodna rozmowa z klientem z każdego poziomu

120 min.

3. Praca z wartościami klienta

 • Czym jest analiza wartości serca (Core Value)
 • Konflikt wartości – jak sobie radzić?
 • Wartości jako drogowskaz podczas półrocznej pracy z klientem

60 min.

Przerwa

30 min

4. Wybrane narzędzia pracy coacha

 • Zadawanie mocnych pytań
 • Praca z przekonaniami
 • Analiza pola sił

70 min

5. Ćwiczenie warsztatu

80 min

5. Zamknięcie treningu – zaplanowanie dalszych działań

Informacja zwrotna do prowadzącego, podsumowanie szkolenia.

60 min

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkoleń

- mini wykład (Power- Point)

- ćwiczenia w grupach

- praca indywidualna

- nagrywanie Video i analiza zachowań

- odgrywanie ról

- dyskusja moderowana

- testy diagnostyczne

 -wykład interaktywny

Miejsce i warunki szkoleniowe
Szkolenie w siedzibie organizatora w przypadku szkolenia otwartego.

Miejsce szkolenia zamkniętego może odbyć się w siedzibie organizatora bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta

Ilość miejsc  - do 16 osób

Cena szkolenia za 2 dni

 • Szkolenie zamknięte - Koszt 8000 zł za całość szkolenia.
 • Szkolenie otwarte - 1600 zł - klient indywidualny.
 • Cena zawiera: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmiennicze, materiały szkoleniowe.
 • 2 przerwy kawowe z ciasteczkami.
 • Lunch.

Uwaga!!! – Proponowane programy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych oraz poziomu oczekiwań grupy uczestników!MantorCMS Copyright © 2010-2011 Krzysztof Mantorski